VBox7 logo

antichrist_88

СУИЦИД

Хладен метал.
Топла вода.
Стар ритуал.
Като смъртта.
Вена и вик.
Ален нишан.
Болка за миг.
После - не знам ...
cool bg