aseninho

Борбата е безмилостно жестока.Борбата както казват, е епична.Аз паднах. Друг ще ме смени и...толкоз.Какво тук значи някаква си личност?! Разстрел, и след разстрела – червеи.Това е толкоз просто и логично.Но в бурята ще бъдем пак със тебе,народе мой, защото
те обичахме! 14 ч. – 23.07.1942 г. Никола Вапцаров
cool
Инфо