baawards

Наградите са отворени за специалисти и екипи в областта на маркетинга, комуникациите, развитието на марката и рекламата, на фирми, агенции, неправителствени и други организации, чиито кампании са реализирани на българския пазар през 2014 година. Кандидатствайте
на http://baawards.com/

Повечето бизнес лидери признават фундаменталното значение на маркетинговите и комуникационните кампании за развитието на бизнеса. Превъзходството в областта на маркетинга и комуникациите е необходимо условие, за да успее една бизнес организация на пазара.
Постигането на максимална ефективност на маркетинговите комуникации, създаването и прилагането на общи за рекламната индустрия стандарти за отговорна и етична комуникация, и стимулирането на значимите постижения в областта са сред основните цели на БАР - Асоциацията на големите рекламодатели в България.
Инфо