bludnicata

*"...Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син (Иисус Христос), за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него."

/> *"...Иисус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене."

*"...Истина, истина ви казвам, Който вярва в Мене има вечен живот."

*"...Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене."


Инфо