ezi4ety

Потърсих те, за да те срещна,
докоснах те, за да те усетя,
поисках те, за да те имам,
дадох сърцето си, за да ми дадеш твоето,
обикнах те, за да открия,
че любовта е страшна стихия!
cool
Инфо