VBox7 logo

gorda_bulgarka

Чл. 59. (1) Защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин.
Измяната и предателството към Отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона.


cool bg