inlife

In Life e първата по рода си он-лайн телевизия в България, нов медиен формат, ситуиран предимно в интернет пространството, който се стреми с различните му изказни средства да отправи послание за позитивност, да нарисува единпъстър, страстен и добронамерен
поглед върху представлението „ЖИВОТ”, да акцентира на уникалното, да изгражда стремеж и култ към красивото, доброто и креативното, да разкаже интересното.

Неограничените възможностина он-лайн телевизията ни позволяват да достигнем до всяка точка на света, без ограничение на пространството и безплатно за потребителите.

МИСИЯ

Предлагаме ви един позитивен прочит на това, което правим, което ни се случва и което чувстваме В ЖИВОТА.

Във всеки негов миг, вътре в неговия калейдоскоп и цветовете му.

В УСЕЩАНЕТО ЗА ЖИВОТ!

In Life демонстрира нов подход в отразяването на случващото се около нас като миксира възприятията с видео материали и филми с най-високо HD качество, авторски материали и снимки. Тази синергия на информационното послание позволява на зрителите ни да получат пълен и всеобхватен поглед с уникални видео и авторски презентации, с един по-различен от конвенционалния и нетрадиционен подход в отразяването. А респектиращата техническа обезпеченост на In Life и високият професионализъм на екипа дават възможността и за излъчване на живо.

Основна мисия и фокус в ежедневната ни работа е представянето на интересни събития от политическият, деловия, артистичния и светския живот – спектакли, награждавания, обществени инициативи и прояви, правителствени и неправителствени кампании, дарителски акции, благотворителни събития, продуктови реклами и персонален ПР на известни личности от културният и светският живот.Популяризираме успели хора и позитивни примери за подражание, творци на изкуството, писатели, поети, художници, артисти музиканти, както и представяне на нови книги, музеи, галерии, театри, опери, балети, концерти, перформанси.

cool bg the part
Инфо
RED BULL 2019 14:08

RED BULL 2019

82 03.01.2019