issostar

Дишането е най-естественият процес в живота ни…,

който извършваме механично, без да се замисляме. Едва ли предполагаме каква сила и мистерия се крият в него. Като контролираме дишането си, можем да се лекуваме, да променяме живота си, дори
да въздействаме върху мозъка и съзнанието си.

Как да поемаме Въздух?

Според дребни източни философии дишането заема централно място между тялото и съзнанието. То се смята 3а наука и е важен елемент в различни теории 3а здраве и дълголетие.

Когато се научим да контролираме дишането си, ще сме в състояние да бездействаме и на останалите си жизнени функции - кръвно наля­гане, пулс, обмяна на веществата, еякулация, ниво на хормони. С дълбоко дишане ние поглъщаме и придвижваме жизнената енергия, масажираме вътрешните органи, чисти;л кръвта и тъканите от отрови, стимулираме отделянето на хормони и усилваме имунната си система.

Правилното дишане се определя от количеството на приетия въздух и от времето на задържане-то му. Колкото то е по-продължително, толкова човек е по-силен. Духовно посветени хора, адепти, китайски мъдреци, тибетски мо­наси, запознати с тайните и мощ-та на дихателния процес, са могли да задържат въздуха в дробовете си необичайно дълго. Всеки човек поема въздух различно и това се определя от степента на неговото развитие. Болните ди­шат ускорено, някои от животни­те също. Здравият човек го прави плавно и спокойно, а ядосаният или Загубил психическия си баланс - на пресекулки.

Учени твърдят, че съществува Зависимост между продължител­ността на живота и скоростта на дишане при животните. Инди­видите, който се радват на дълъг живот, се отличават с бавно и спокойно вдишване и издишване. Въздухът е огромен склад на косми­чески и божествени енергии, които преминават през дихателната ни система, ума и сърцето. Много от болестите могат да се лекуват с дълбоко дишане. Дълголетието също зависи от правилното и дълбоко дишане, което трябва да отговаря на естествения ритъм в природата.

Отрицателният йон -основен елемент във въздуха

Неслучайно от години се говори 3а йонизацията на въздуха и необ­ходимостта от използване на йонизатори в различни работни среди, включително и в домовете ни, наситени с техника и вредни лъчения.

Според многобройни научни изследвания носител на жизнената енергия във въздуха не е нито кислородът, нито азотът, нито пък друго газообразно вещество, а от­рицателният йон. Той е активна част от молекулата, носител на отрицателен заряд, еквивалентен на електрона. Замърсеният въздух пък е наситен с положителни йони, които неутрализират активни­те отрицателни йони и по този начин унищожават жизнената енергия от въздуха. Естествени йонизатори на въздуха са морски­те басейни, водопадите, борови­те гори, тополите, папратите. Високо в планината или на морския бряг съотношението между отри­цателните и положителните йони е най-малко 4:1, а в милионните градове то е от порядъка на 1:400. Ето защо след цял ден, прекаран в офиса, се чувстваме изтощени и без жизнена енергия. Установено е още, че отрицател­ният йон се усвоява най-добре от тъканите в носната кухина и сину­сите. Затова е важно при различни дихателни практики поемането на въздуха да става през носа.

Мисли и препоръки на учителя Петър Дънов за дишането

- Освен чрез стомаха човек се храни и с белите дробове и мозъка. Посредс­твом тези органи ние се сдобиваме с енергия, която е по-възвишена храна от физическата. Въздухът, освен с кислород и други газове, е наситен със светлина и прана, които също поемаме. Те са необходими за кръвта. Прана­та (жизнената сила) прониква 8 белите дробове и помага за озониране на кръвта дори там, където въздухът по-трудно прониква.

- Въздухът е носител на електричество и магнетизъм. Тази енергия мина­ва през носа и обновява нервната ни система. Чрез дишането можете да заставите мозъка си да мисли правилно, а стомахът да работи нормално. Неправилното дишане е причина за много болести - сърдечно-съдови, гла­воболие, проблеми с гърба. Бързото и повърхностно дишане също е опасно и води до здравни проблеми.

- Когато дишате, представяйте си как с всичките си клетки поемате пра­на. Чрез концентрация на мисълта може да лекувате каквато и да е болест. Колкото по-дълго задържате въздуха в дробовете си, толкова повече енер­гия приемате от него.

- Концентрацията на мисълта също е в зависимост от дишането. Колкото по-дълбоко диша човек, толкова по-лесно се съсредоточава.

- Индусите имат специални упражнения за дишане, които не са приложими за европейците и могат да дадат отрицателни резултати. Индусите ра­ботят усилено върху дълбокото и пълно дишане, при което се събира много

енергия, която европейците не биха знаели как да употребят. -

- Има една прана, която се усвоява през лявата ноздра, и друга - през дяс­ната. През лявата се приема магнетизъм , който има връзка със слънчевия сплит и се нарича слънчево течение. През дясната ноздра се приема живот­ворно електричество, което има връзка с главния мозък и се нарича лунно течение. Ако искаме да развиваме повече ума, поемаме въздух през дясната и изпускаме през лявата. А когато искаме да развиваме сърцето - обратно. Когато редуваме двата вида дишане, уравновесяваме двете течения.

- Обикновеното дишане достига 15 вдишвания и издишвания в минута. Упражнявайте се и се опитайте да правите едно вдишване и издишване в минута. Постигнете ли това, може да лекувате много болести. Най-напред се опитайте да задържите въздуха до 30 сек. и постепенно уве­личавайте времето за задържане. Издишвайте колкото е възможно по-бав­но. Ако ви е трудно, започнете от 10-15 сек.

- Когато сте нервни, запушете с палеца на дясната ръка дясната ноздра и вдишайте през лявата, като броите до 7. Задръжте до 10 и изпуснете през дясната, като бавно броите до 9. Така ще регулирате нервната възбуда, ще успокоите мозъка и ще усилите паметта, ако го практикувате редов­но. Сутрин и преди обяд ще вдишвате през лявата ноздра и ще издишвате през дясната, а вечер - обратно. Правете упражнението 3 пъти дневно (сутрин, обед, вечер) по 7 вдишвания и издишвания.

За да гласувате за избор на клип, който да бъде преведен в последствие, моля да заповядате на страницата посочена по долу.

към номинациите here

към профила миhere

към фен страницатаhere

към VBOX7 групатаhere
cool sub pro
Инфо