VBox7 logo

just_little_baby

bоllката ни пRави sиllни, stрахъt - bезstрашни .. чеsто мRаzим най-sиllнo теzи коиtо най-мнogо приllичаt на наs и наRаняwаме най-sиllнo онеzи , коиto най-мноgo obичаме .. учим se dа jjивeем заеdно , нo умиRамe sами .. и wечно tърsим sмиsъll в bезsмиsllиетo
.. :) !
cool

Плейлисти