klincher

коментари на кирилица админ/модератор на голяма група пише много и добри субтитри помага за развитието на сайта