kotver

НяМаМ нУжДа От ПрИяТеЛи БеЗ бРоЙ СтИгАт Ми ДвАмА-тРиМа АлА тАкИвА...чЕ кОгАтО гРъМ уДаРи И сВяТ пОмРъКнЕ дА зНаМ чЕ нЯкОй РоВи В гРоБа Ми Да Ме ИзМъКнЕ ! { { * } }
cool
Инфо