ledenata_kralica_25

Звънецът би-сърцето ми се сви! Учителката влезе-дъхът ми излезе! -Стани, Петров! -Не съм готов! -Защо, Петров? ... ... ... ... -Ходих по любов! -Къде, Петров? -В близката горичка! -С кого, Петров? -С ваш`та дъщеричка! -Сядай! Пиша ти 5(нали си ми зет)
! -Пишете ми 2! Чакам дете! :D :D :D
Инфо