maniaka

Когато жената казва:
Това място е истинска кочина! Хайде да почистим двамата с теб. Твоите вещи са на пода и няма да имаш никакви дрехи, ако не включим пералнята веднага!
Всъщност мъжът чува:
Дрън, дрън, дрън, ХАЙДЕ, дрън, дрън, дрън,
ДВАМАТА С ТЕБ, дрън, дрън, дрън, НА ПОДА, дрън, дрън, дрън, НИКАКВИ ДРЕХИ, дрън, дрън, дрън, ВЕДНАГА
Инфо