mobkiller

--------------**********---------------
--------------***********--------------
----------------****---****-------------
---------------****-----****------------
--------------****-------****-----------
-------------****---------****----------
/> ------------****-----------****---------
-----------****-------------****--------
-------******---------------******-----
-------*****------------------*****-----


Ц-целуни
С-синия
К-кур
А-армеецо...___.......................... .........................
...',_`""\........ .---,........................... .......
......\...:-""``/`.... |............................... ...
.......`;'.....//`\.../..... .............................
......./...__.....|...('..................................
......|_../O)\.....\..`).\...............................
....._/-.....`......`"`..|` -...........................
..-=;.`................../...`-. .........................
/o.o.\...,_,.................... '........................
L._._;_.-'.................. ......`'-................... .
..`'-.`.............'... ..............`'-........... .....
......`..........'.......... ..............`-._...........
........'-._..-'........ ......................'..... .....
...........\...ЕВРООЛИГОФРЕНИ.2007..`\.......
............|................... ..................\......
............|....|.............. ...................;..._.
............\....|...........|.. ...................|-.((.
.............;...\.........../.. ../................|-.`\)
.............|.'..;......... /....|.................|(_).)
.............|...\.\......./`... .|.................;'--' .
..............\...'.\..../`. .....|................/......
...............|.../`|..;....... .\.............../.......
...............|..|..|..|-._.... ..'.............'....... .
.............../..|..|..|__.`--- -|--.......-'..........
..............//__/../..|.....-| ...........-'`.............
....................//__/...//__ _.--''`.................

Всички вий от ЦСКА
имате една съдба:
да сте ниски като тревата,
да сте тихи като водата,
да си стискате устата
и когато по стените,
по оградите, вратите,
даже и на храма 'Невски'
прочетете 'Само 'Левски',
всички мирно застанете
кратка чест да отдадете
за неравната борба
и за вашта зла съдба.


Инфо