novamedbg

Новамед Хелткеър ООД е специализирана компания в областта на медицината и продуктите за хора с увреждания.

Новамед Хелткеър ООД е лицензиран вносител на медицински изделия,инвалидни колички, скутери, помощни средства, приспособления и съоръжения
за хора в неравностойно положение, слухови апарати, глюкомери и др.
Инфо