Papata

Знам 10 факта за теб!!!
1. Ти четеш това.
2. Не можеш да кажеш Б без да си отвориш устните.
3. Току що се опита.
4. 3aсмя се или се усмихна.
6. Ти си момче или момиче.
7. Ти не осъзна че пропуснах 5 ти ФАКТ!!!
/> 8. Поглеждаш към 4 и 6.
9. Това ти харесва.
10. Ще го покажеш на приятели и ще го сложиш за свое описание...
Инфо