VBox7 logo

petarvelikiy

Уважението към всеки език изисква той да бъде писан на собствената му азбука, независимо от етноса на този, който пише.
Българи (и чужденци), уважението към народа и езика ни предполага писането на български език да става на българската азбука
– КИРИЛИЦАТА (и по възможност – правилно)!!!
Латиницата се използва при писането на други езици – английски, френски, италиански, румънски, испански, турски.... и т.н. Използвайте я там!!!
Никой няма да ни уважава, ако не се уважаваме сами!!

cool bg com grp sub upd