shaq_32

Не ОбИчАш ли НяКоИ нЕ ОбИчАш да гО КрИеШ , а ЩоМ тЕ оБиДи С кРъВтА мУ се Се МиЕш ...
Инфо