stenli_

Живей така, сякаш Христос умря вчера, възкръсна днес и се връща утре!

http://www.youtube.com/channel/UC1QPJsc7EeM-Dd5Mc1aMDcg
http://www.youtube.com/channel/UCEnnYpitA6zvmLbGSUhxcig
http://bojidarmarinov.com/bgrecon/Ham/khab/contents.htm
/> http://evolution-facts.org./
http://amazingdiscoveries.org/C-deception_big_bang_CSE_universe
http://bible.netbg.com/bible/paralel/bible.php

Откровение 14:6-12
И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Той каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и се поклонете на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори. И един друг ангел, втори, следваше отзад и казваше: Падна, падна великият Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване. И друг, трети ангел, вървеше след тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнеца. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и онези, които се покланят на звяра и образа му, няма да имат отдих нито денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му.
Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
cool bg
Инфо
Клип Коментар

И в Библията така пише. :D

Напротив, казват много повече отколкото знаят. След някоя друга година се самоопровергават, ама на кого ли му пука? 8-|

То без Бог, всичко си е загадка... :D

Ограничението от 250 букви не предполага много изчерпателни отговори. Ако някой иска повече, може да пише на лични. :)

5.Отговора е като на първи въпрос. Мога да добавя, че Бог се жертва на кръста за да се спасим ние. 1Йоаново1:9 „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“ Само трябва да поиск

4. Какво ще се случи с хората, които не са чували за вашата религия?Въпроса поставя отговарящия в ролята на Бог. Това е непосилно и недопустимо за човек.

3.Те просто са избрали да се запознаят със злото. Ако е казано не пипай печката, а ти не послушаш и се изгориш, Бог ли е виновен?

2.Този въпрос касае измислена история, вероятно записана в корана. Все пак Бог наистина подлага човек на изпитания, не защото не знае, но с цел да укрепи вярата и характера му. Нещо като ваксинация. Прави го за наше добро.

1.Въпроса е несъстоятелен. Ада всъщност е гроб. В гроба човек е мъртъв и не се мъчи. Хората, които не отговарят на критерия за спасение, просто ще бъдат унищожени веднъж за винаги. Откровение20:14„И смъртта, и адът бяха хвърлени в огненото езеро..

Няма доказателство за „Голям взрив“, противоречи на много физични закони. Абиогенезата е проблемна по същите причини. Вярата в Бог, един супер интелект, извън времето и пространството, създал всичко е много по-логична, основателна и непротивор

Няма доказателство за „Голям взрив“, противоречи на много физични закони. Абиогенезата е проблемна по същите причини. Вярата в Бог, един супер интелект, извън времето и пространството, създал всичко е много по-логична, основателна и непротивор

Матей 24:11-13 11. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. 12. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. 13. Но който устои докрай, той ще бъде спасен.