str8

Левски е смелост, родена в борбата !
Левски е радост, живяла в сърцата !
Левски е вяра в мечта благородна !
Левски е сила на воля свободна !
От 1914 година до безкрая на времето ! (bow) (bow) (bow)
Инфо