syrian

Maktub.
България и Сирия, винаги в сърцето ми:)

Каталог за Арабския свят - www.arabia.start.bgcool
Инфо