ttt_mtd

Силата на силния идва от умението му да се постави на мястото на слабия.Най-сложните проблеми се създават от най-простите хора!!!
Инфо