Песента на Михаела Маринова - музикална тема на "Пътят на честта"