Генерал–майор Димитър Петров за обучението и уменията на пилотите от ВВС

Генерал–майор Димитър Петров за обучението и уменията на пилотите от ВВС