Доц. Ташев: Позицията, която България възприе спрямо Скопие, е правилна

Доц. Ташев: Позицията, която България възприе спрямо Скопие, е правилна