Материали от протестите – на склад в общината в Благоевград

Материали от протестите – на склад в общината в Благоевград