1,9 милиона евро за рядка рисунка на Бернини

sm_novinitenanova