Мария Игнатова и Ивайло "Нойзи" Цветков за осъзнатата любов и сватбата с най-близките

Вижте какво разказаха те пред Лора Крумова