високоволтов кондензатор

Метални детаили изолирани с двойно pvc фолио. Енергията се натрупва в поляризацията на фолиото.
Източникът за зареждане със статично електричество е изкуствен плат натъркван в косата.

todor brassmonger