Какво да очакваме от Джерард, Смит и Хау, количествените и качествените показатели в статистиката