От 32-ма тествани преди влизане в НС само трима са депутати

Твоят ден