„Златното момиче“ Ренета Камберова ръководи спорта в Пазарджик

Nova News