Брифинг за мерките срещу наводнения и свлачища

Брифинг за мерките срещу наводнения и свлачища

Nova News