Писмо в бутилка с апел за помощ пропътува десетки километри по Марица

Писмо в бутилка с апел за помощ пропътува десетки километри по Марица