Ирина Бокова: Доказала съм, че мога да печеля избори

Постът в ООН ще постави България на световната карта

Комбина