Какви мерки взима училище в Шумен, за да предпази учениците?

Събуди се