Комитова: Гроздан Караджов не се справи, бяхме осигурили пътна поддръжка до юли

Твоят ден