Тема Хііі - Окултното тълкувание на Десетте Комунистически Заповеди на Постхуманизма

Какви стъпки предприемат Илюминатите, за да ни поробят завинаги? Това е откъс от Документалния филм на СТАМАТ.

От 2-ри Август 2021 година цензурите на Ю Тюб - слуги на слугите на Илюминатската върхушка, забраниха публикуването на нови видео материали и в двата канала на СТАМАТ!
"Джорджия Гайдстоунс (Georgia Guidestones) – Ръководното начало, гравирано върху камък, представлява гранитен монумент и се намира в близост до град Елбъртън в щат Джорджия, САЩ. Той бил тържествено открит в присъствието на около стотина Души през 1980 година на 22-ри Март – Пролетното равноденствие. Монументът се състои от седем гранитни плочи, висок е почти 6 метра и тежи 108 тона. Джорджия Гайдстоунс е астрономически ориентиран гранитен ансамбъл с една изправена централна плоча и четири други разположени на 90° в кръг около нея. Върху петте вертикални плочи е поставен завършващ гранитен блок. Западно от основния ансамбъл още една гранитна плоча е вкопана хоризонтално в почвата.

Върху всяка една от страните на разположените в кръг четири плочи са гравирани Десетте Заповеди на Новия Световен ред, написани на осемте най-разпространени съвременни езика. В горната част на монумента са гравирани кратки послания на четири древни езика.....

... Аз научих за съществуването на Десетте Заповеди на Постхуманизма преди около 30 години и оттогава съм чел и слушал много тълкувания на техния смисъл. За съжаление, всички тълкувания, с които съм запознат, са много повърхностни и съвсем не могат да разкрият многопластовостта на Конституцията на Постхуманизма. Без дори да се опитват да обяснят Оруелския двуговор и словестната многозначност, доста голяма част от тълкувателите заявяват, че са съгласни с повечето от Заповедите, защото те им звучали „добре и разумно“! Е, нека да видим какво се крие под това „добронамерено благоразумие“ и да разкрием Окултния, тоест скрития, смисъл на Десетте Комунистически Заповеди на Постхуманизма: "
За да научите какво ще е бъдещето на Човечеството, което ни готвят политиците от всички Партии гледайте Документалния филм „Предсказанията в Уникалните Книги на СТАМАТ – Живеем в последните дни на Човешката цивилизация“. Това е първият независим Български документален филм, отразяващ действителните събития около налагането на Тиранията на Постхуманизма, известна като Новия Световен Ред.

Документалният филм на Стамен Георгиев СТАМАТ, продуциран от „Вечна Истина 2015“ ООД, разкрива същината на Историческите факти през последните години, които промениха изцяло съдбата на Хомо сапиенс и ще доведат до край Човешката Цивилизация. Филмът има продължителност 3 часа и 15 минути и се състои от три части, като подробно изследва 15 теми:

Пролог

Тема І-ва: Кои и как властват над Цивилизацията

Тема ІІ-ра: Хронология на началото на Тиранията на Постхуманизма

Тема ІІІ-та: Аз предизвестих края на Човечеството по най-гледаната Корпоративна масмедия!

Тема ІV-та: Лъжите, насоките, начинът, пътят и крайната цел на Древната Тайна Ложа на Илюминатите

Тема V-та: Роботите имат работа, а Човеците имат свободно време!

Тема VІ-та: Човешките Свободи и Права в Държавната Институция

Тема VІІ-ма: Създаване на концепцията „теория на конспирацията“

Тема VІІІ-ма: Провалът на Алопатичната медицина

Тема ІХ-та: Използване на Холистично-Трансценденталния мироглед за обяснение на заболяванията

Тема Х-та: Отравянето на Био-терена и модифицирането на Човешкия геном са целите на измамата „Ковид-19“

Тема ХІ-та: Конституцията и Законите все още ни защитават от Масонския Медико-политически терор

Тема ХІІ-та: Световното противопоставяне на Интернационалния Алопатичен Медико-фармацевтичен картел

Тема ХІІІ-та: Окултното тълкувание на Десетте Комунистически Заповеди на Постхуманизма

Тема ХІV-та: Истината за Плоската Земя доведе до Пробуждането на Човека!

Тема ХV-та: Всеки заслужава собствената си съдба!

Заветът

***

МИР и ЛЮБОВ!

Аз казах!

27-ми Юни 2021 година

***

sthamanuviro