Безопасен ли е железопътният участък в района на Провадия