Експерти: Китай умишлено девалвира юана

През последните седмици се наблюдава сериозен спад на китайската валута юан. Данните сочат, че през второто тримесечие на 2015 г. икономиката на Китай нарасна със 7% на годишна база, запазвайки темпото на растеж от началото на годината. Това обаче е най-бавният ръст от 2009 г., след като заради финансовата криза растежът тогава се забави до 6,6 на сто. Експертите смятат, че това е ход от страна на правителството, за да се задържат високите нива на износ.

TV Evropa