Километрични опашки по пътя за Гърция

Проверките на границата се извършват бавно

Събуди се