Когато се разделим с някого, трябва да обработим правилно разочарованието си

Ednabg