Александър Томаш: Радвам се за момчетата, законът за гравитацията не съществува в нашия футбол

gongbg