10 години след "черния Великден" в Симеоновград, борбата на опечалените близки продължава