Ще бъдат ли незаконни споделените пътувания?

Ще бъдат ли незаконни споделените пътувания?