Американски, азерски или руски газ – откъде ще доставяме синьо гориво?

Коментар на експерта Васко Начев