Ученичката, която може да е изнасилена, приела голямо количество алкохол

Жителите на града за трети ден по улиците на града