VBox7 logo

Survivor: Филипините (2009) / Survivor Bg - Philippines, 16.11.2009 (част 1)

Достъпът до това съдържание е спрян по искане на собствениците на авторските му права.

Собствениците на авторските права върху този клип са подали искане да бъде премахнат от сайта.