В печата: Родители срещу учебници

В учебниците вече няма византийско робство, а съвместно съжителство на българи и византийци