Васко Василев - един от посланиците на България в света